Alians PHU Wacław Niezabitowski 81-855 Sopot Rzemieślnicza 3 tel.585512818 tel/fax 585502032